onsdag 23. februar 2011

Visjoner

Jacob Stolt-Nilsen vil gjeninnføre galgen og Ingvar Godal spanskrøret.
Det er da noe visjonært over disse gamle krigerne?

Nils-Petter Enstad
Forfatter